Co to są budowlane kruszywa i jakie jest ich przeznaczenie?

Kruszywa budowlane są sypkim tworzywem. Ich nazwa określa ich zastosowanie, służą do wytwarzania mieszanek które są przeznaczone do budowy dróg, betonów czy zapraw służących do budowy budynków. Dlatego też są półproduktem tak samo potrzebnym, jak obecnym niemal w każdego typu budynkach. Biorąc pod uwagę ich powierzchnię kruszywa budowlane dzieli się je na mineralne i sztuczne.
Kruszywa budowlane są sypkim materiałem. Jak sama nazwa wskazuje, służą do wytwarzania mieszanek które są przeznaczone do tworzeniabetonów i dróg czy do wyrabiania zapraw do budowy budynków. Dlatego też są wyrobem tak samo koniecznym, jak obecnym niemal w każdego typu budowlach. Ze względu na powierzchnię kruszywa dzieli się je na sztuczne i mineralne.

kruszywa drogowe - wyrób

Autor: Armcon Precast
Źródło: http://www.flickr.com
Kruszywa sztuczne są to skały , które zostały poddane obróbce termicznej oraz zaliczamy do nich odpady przemysłowe. Ze względu na uziarnienie dzielimy je na grube i drobne. Średnica drobnych ziaren wynosi do czterech minimetrów. Aczkolwiek średnica grubych ziaren wynosi w granicach od 4 do 64 minimetrów.

Kruszywa mineralne tymczasem powstają ze skał występujących w naturze. Skały te są przerabiane na kruszywo (formak) za sprawą mechanicznej obróbki. Kruszywa mineralne można wyszczególnić ze względu na sposób uzyskania i rodzaj surowca skalnego. Grupujemy je na: naturalne, łamane i łamane-granulowane.Do kruszyw naturalnych zalicza się zarówno te kruszone, jak niekruszone. Tymi tworzywami są: otoczaki, piasek czy żwir. Do grupy kruszyw łamanych zalicza się skały, które były rozdrobnione. Do trzeciej grupy zalicza się kruszywa kwarcowe zwyczajne, które były uszlachetnione.

Warto przy temacie kruszyw wspomnieć również o spoiwach. Spoiwa to nic innego, jak materiał wiążącyJego specyfiką jest to, że został sproszkowany i pochodzi od minerałów. Jego konsystencja zmienia się, gdy zostanie do niego dodana woda. Wtedy staje się twardy. Za jego sprawą jest możliwe wznoszenie budowli.

W miejscu budowy obraz pracy uległ w ostatnich dziesięcioleciach diametralnym zmianom. Kiedyś wiele robót robiono ręcznie. Było to bardzo trudne i żmudne zajęcie. Prace takie trwały nie tylko dłużej, ale również koszty ich wykonania były znacznie większe. Najcięższą pracę wykonywali zwykli pracownicy etatowi, którzy musieli dźwigać ciężkie bloki czy wykopywać rowy pod fundamenty. Za przyczyną rozwoju techniki nie trzeba już tak kolosalnego wysiłku ludzkiego. Urządzenia odwalają najcięższą pracę. Spycharki czy koparki są teraz niezastąpione. Ale również trzeba chwalić pracę kruszarek, ponieważ za ich sprawą przystosowywanie i proszkowanie półproduktów do użycia jest o wiele mniej wymagające (aktualności z branży).