Czym w rzeczywistości jest gwarancja producenta i czy jest obowiązkowa?

Jeśli jakiś konsument nabył od sprzedawcy towar, który jest sprzeczny z umową, ponieważ przykładowo posiadał pewne wady, to wspomniany klient ma ustawowe prawo do wniesienia reklamacji w ciągu 2 lat licząc od dnia kupna towaru.
Sprzedawca odpowiada za ten towar zawsze z mocy prawa, z kolei w co poniektórych sytuacjach może się zdarzyć tak, że na określony asortyment jest wystawiona tzw.
Jeżeli jakiś konsument nabył od sprzedającego produkt, który jest niezgodny z umową, gdyż przykładowo miał pewne mankamenty, to wspomniany konsument posiada ustawowe prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu dwóch lat licząc od daty dokonania zakupu towaru.
Sprzedający jest odpowiedzialny za ten towar w każdym przypadku z mocy prawa, z kolei w niektórych okolicznościach może się zdarzyć tak, że na ustalony asortyment może zostać wystawiona tzw.

firmy budowlane

Autor: Lisa Risager
Źródło: http://www.flickr.com
producent

Autor: Steve Jurvetson
Źródło: http://www.flickr.com
gwarancja producenta. Jest to dobrowolne oświadczenie gwaranta, którym zazwyczaj jest producent.

Nie wszystkiego możesz dowiedzieć się z tygodników. Jeżeli chciałbyś poczytać o interesujących przypadkach wejdź na nasze serwisy www.

W dokumencie gwarancyjnym albo w działaniach promocyjnych zamieszczone są właściwości konkretnego towaru. Poza tym gwarancja producenta powinna konkretnie nazywać obowiązki nabywcy oraz gwaranta. W wypadku, kiedy cecha sprzedanego produktu nie odpowiada właściwościom prezentowanym w oświadczeniu gwarancyjnym, nie traktuje się jej jako gwarancję.

wilgoć

Autor: Szymon Sieciński
Źródło: http://www.flickr.com
Do obowiązków producenta może zaliczać się m.in. wymiana produktu na nowy, jego naprawa, zwrot produktu albo zapewnienie innego typu świadczeń. Obowiązki gwaranta są jednocześnie rozumiane jako uprawnienia nabywcy. Gdy gwarancja została wydana w zakresie jakości towaru, to gwarant posiada obowiązek usunięcia wszystkich mankamentów prawnych albo fizycznych konkretnego towaru lub musi wydać produkty wolne od jakichkolwiek mankamentów. Producent musi to wykonać w czasie, który jest ustalony w gwarancji. Jeśli takiego terminu nie wskazano, to powinien to wykonać w terminie 14 dni od dnia doręczenia wadliwego towaru.

Kiedy producent wybierze wystawienie zabezpieczenia, będzie również zobowiązany do udzielenia kupującemu jasnych oraz nie wprowadzających w błąd danych, które będą wystarczające do prawidłowego oraz zupełnego korzystania z nabytego produktu.