Czym wedle prawa budowlanego jest umowa przedwstępna zaś czym warunkowa?

Pomiędzy umową przedwstępną a umową warunkową istnieją dosyć spore różnice, które precyzyjnie ujmuje prawo budowlane. Bezspornie pożądane byłoby zaznajomić się z tymi różnicami, gdyż kwestie te są znaczące dla osób, jakie przewidują kupić albo sprzedaż jakąś nieruchomość.
Między umową przedwstępną i umową warunkową istnieją dość istotne różnice, jakie precyzyjnie formułuje prawo budowlane. Z pewnością warto poznać się z tymi różnicami, ponieważ kwestie te są znaczące dla osób, które przewidują kupić czy też sprzedaż jakąś nieruchomość.

prawnik

Autor: Michael Vadon
Źródło: http://www.flickr.com
Aczkolwiek warto nadmienić, iż zarówno umowę przedwstępną jak także umowę warunkową można sporządzić w przypadku sprzedaży różnych typów nieruchomości, takich jak przykładowo lokale biurowe albo mieszkalne. Umowa warunkowa opiera się na sprzedaży danej nieruchomości pod pewnym stwierdzonym przez sprzedającego warunkiem. Mówiąc krótko umowa warunkowa dotyczy tej odmiany sprzedaży, która podlega pierwokupowi.

W wypadku zadzierzgnięcia z kupującym umowy warunkowej nie dochodzi do bezzwłocznej sprzedaży, jednak dopiero potem, po pewnym czasie oraz na podstawie innej umowy przenosi się mienie na kupującego po spełnieniu uprzednio ustalonego wymogu.

W opisywanym tekście są z całą pewnością warte zainteresowania wiadomości, jednak kliknij też tutaj – ta unikalna strona internetowa przedstawia podobną problematykę.

Z kolei umowa przedwstępna ma na celu przywiedzenie do zawarcia umowy między sprzedającym i kupującym, która jest przyrzeczona w przyszłości. Jest to jej najistotniejszy cel. Jeżeli chodzi o treść umowy przedwstępnej to na pewno muszą się tam odnaleźć informacje odnoszące się do umowy przyrzeczonej, na dodatek w umowie tej bez wątpliwości musi znaleźć się także okres, w jakim umowa przyrzeczona pozostanie dokonana.

prawnik

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Wiadomości dotyczące zarówno umowy przedwstępnej jak również umowy warunkowej zostały zawarte w kodeksie cywilnym w artykułach 389 i 157 ustawy pierwszej. Z pewnością wskazane jest dokładnie zapoznać się z tymi wiadomościami a także z tym co na ten temat mówi prawo budowlane (url). Znajomość tych pojęć niewątpliwie okaże się ogromnie pożyteczna, w szczególności, że zarówno sprzedaż jak także kupno nieruchomości nie jest kwestią błahą czy mało ważką, wprost przeciwnie wiąże się to z znacznymi kosztami oraz różnorodnymi kwestiami prawnymi jak również z licznymi formalnościami. Należałoby więc wiedzieć kiedy powinno się stworzyć umowę przedwstępną, zaś kiedy lepsza okaże się umowa warunkowa.