Ekologiczne rolnictwo – cele, założenia, wytyczne

Rolnictwo ekologiczne jest to strategia gospodarowania minimalizująca zależność od nakładów zewnętrznych poprzez aktywizowanie biologicznych mechanizmów wytwórczych w obrębie gospodarstwa. Rolnictwo ekologiczne ogranicza radykalnie stosowanie środków wytworzonych czy też przetworzonych przemysłowo, nawet jeżeli będą to analogi substancji występujących w przyrodzie.
Rolnictwo ekologiczne to metoda gospodarowania zmniejszająca zależność od nakładów zewnętrznych przez stymulowanie biologicznych mechanizmów wytwórczych w obrębie obejścia. Rolnictwo ekologiczne ogranicza radykalnie stosowanie środków wytworzonych czy przetworzonych przemysłowo, nawet jeśli będą to analogi substancji występujących w przyrodzie.

styl

Autor: Reynaers Polska
Źródło: Reynaers Polska
fitness club

Autor: Skagerak Denmark
Źródło: Skagerak Denmark
Założeniem owego systemu jest naśladownictwo procesów zachodzących w naturalnych ekosystemach – zarówno jeśli idzie o aspekt jakościowy (rodzaj wprowadzanych do obiegu substratów), jak także ilościowy (poziom nasilenia). Nie ma uniwersalnie wiążącej definicji ekologicznego rolnictwa, system ten od początku (ok.1970) samodefiniuje się poprzez wyznaczniki, czyli dozwolone preparaty jak też sposoby wytwórczości.
Dokładne kryteria produkcyjne służą realizacji trzech głównych celów rolnictwa ekologicznego, będą to: utrzymanie dużego poziomu próchnicy warunkującej urodzajność ziemi, utrzymanie stabilności biologicznej w środowisku produkcji dzięki pilnowaniu bio-różnorodności, samowystarczalność paszowo-nawozowa, zatem dążenie do zamknięcia obiegu materii w gospodarstwie poprzez zrównoważenie produkcji roślinnej a także zwierzęcej. W rolnictwie ekologicznym, w samoregulujących się ciągach naturalnych powstają płody rolne o wysokiej jakości biologicznej, współmiernej z jakością surowców czerpiących z naturalnych ekosystemów.

Integralną częścią wyznaczników produkcji agrarnej jest przestawianie na metodę ekologiczną, czyli konieczny okres stosowania wyznaczników w gospodarstwie przed przyznaniem statusu eko-rolniczego po raz pierwszy.

Każdego dnia bądź zorientowany w takich dziedzinach, które Cię zajmują. Jeżeli szukasz uzupełniających wiadomości, kliknij w poniższy link, a pod nim czeka na Ciebie wiele bieżących wątków z owego sektora.

Okres przekształceń trwa z reguły 2 lata i ma przyczynić się do rozkładu pozostałości użytkowanych wcześniej środków agrochemicznych a także sprzyjać osiąganiu równowagi ekologicznej w gospodarstwie. Wyznaczniki rolnictwa ekologicznego to nie jedynie wymogi tyczące się uprawy roślinek oraz chowu zwierząt, system obejmuje też przetwórstwo surowców eko-rolniczych jak też wytyczne znakowania towarów określonych do obrotu.

W rolnictwie ekologicznym przydać się może też opryskiwacz plecakowy, jakim rozpryskiwać będziemy naturalne środki osłony roślinek. W uprawie roślinek nadrzędne znaczenie będzie mieć należycie przemyślany płodozmian o paroletniej rotacji, z uczestnictwem roślinek motylkowatych.