Instalacje techniczne budynków, w których przebywamy – zobacz więcej informacji

Patrząc na jakikolwiek obiekt, widzimy jego front dach , okna i wejście, to te elementy składają się na wrażenie wizualny, ale każde miejsce gdzie żyją albo wykonują swoją pracę ludzie, musi być również odpowiedniego dostosowany przy użyciem systemów sanitarnych. Zespoły takie służą do przesyłania mediów jak woda, energia elektryczna, czy gaz do budynków.
Kierując wzrok na jakikolwiek dom, dostrzegamy jego elewację kalenice , okna i wejście, to one tworzą wrażenie wizualny, ale każde budynek w którym mieszkają lub wykonują swoją pracę ludzie, musi być również właściwie pod stosowany za pomocą instalacji technicznych. Instalacje te służą do przesyłania mediów jak woda, prąd, lub gaz do obiektów.

Zarządzanie instalacjami technicznymi
Wyróżniamy kilka głównych systemów jak na przykład instalacja elektryczna – wykorzystywana do zapewniania prądu, składająca się z układu przewodów, sprzętu elektroinstalacyjnego oraz instalacji odbiorczej. Instalacja gazowa – wykorzystywana jest do zaopatrywania obiektów w gaz,jaki napędza kotły ogrzewające, podgrzewacze do wody pitnej i kuchnie na gaz, ich zrobienie poleca się monterom mającym odpowiednie uprawnienia. Zobacz więcej informacji na stronie: http://www.zst.waw.pl/pl/onas

Kolejną istotną dla obiektu instalacją jest instalacja wodna składająca się z systemu urządzeń, rur i armatury służących do zaopatrywania obiektów w ciepłą i zimną wodę, która winna być zdatna do konsumowania przez ludzi. Siecią z nią bardzo często połączoną jest instalacja kanalizacyjna, która to zapośrednictwem sieci rur odprowadzających, koryt i kolektorów eksportuje różnego rodzaju ścieki sanitarne, produkowane poprzez człowieka i ścieki deszczowe.

Następna istotną dla budynków, przynajmniej w naszym strefie klimatycznej instalacją jest system cieplna dostarczająca odpowiednią temperaturę. Pośród instalacji dogrzewających wyróżniamy ogrzewanie spalinowe, elektryczne oraz przy pomocą pomp cieplnych. Istotna jest również system wentylacyjna, która z kolei musi gwarantować właściwą cyrkulację powietrza w obiektach, pomiędzy ich pomieszczeniami a otoczeniem na zewnątrz. Obecnie stosuje się wentylacje grawitacyjne, mechaniczne i mieszane. Zobacz stronę: http://www.zst.waw.pl/pl/

Systemy teleinformatyczne – będące dziś standardem, równie istotnym, jak przykładowo instalacja wodna, są wykorzystywane do połączenia budynków do sieci informatycznych i telefonicznych.
Innowacją, a jednak coraz bardziej stosowaną są inteligentne instalacje dla budynków, za pomocą którym można z dowolnego lokalizacji sterować oświetleniem, wentylatorami, kontaktami, monitoringiem, ogrzewaniem, alarmem,roletami, czy bramą wjazdową, odpowiednio aby przystosować każdą z nich do potrzeb w danym czasie.