Jak można skutecznie osuszyć ściany?

Skuteczne suszenie murów to proces dość złożony i czasochłonny, toteż musi być poprzedzony zidentyfikowaniem jak też wykluczeniem powodów zawilgocenia.
Najczęstszą przyczyną bywa napór gruntowej wilgoci do fundamentu w wyniku braku izolacji izolacji.
efektywne osuszanie ścian to proces dosyć czasochłonny i złożony, toteż musi zostać poprzedzony rozpoznaniem oraz wykluczeniem powodów zawilgocenia.
Najczęstszą przyczyną bywa napór wilgoci gruntowej fundamentów na skutek złego stanu izolacji.

osuszacze powietrza

Autor: You Tube – Tomasz Szafarek
Źródło: http://www.flickr.com

Widok zawilgoconych ścian nie należy do osobliwości. O powodzeniu prac osuszających przesądza właściwa eksploatacja przeprowadzonych zabezpieczeń. Musi ona polegać przede wszystkim na konserwacji systemów odprowadzania wód opadowych z dachu a także terenu przyległego do domu, utrzymywaniu drożności drenaży, ciągłej sprawności wentylacyjnego systemu etc. Pominięcie choć jednego z owych czynników może udaremniać osuszenie budowli.
modna aranżacja kuchni

Autor: Mikhail Golub
Źródło: http://www.flickr.com
Metody eliminowania wilgotności z murów można podzielić na sztuczne jak też naturalne. Czasochłonne naturalne metody sprowadzają się do odkopania fundamentów domu, które następnie poddawane wpływowi atmosferycznego powietrza sukcesywnie tracą wilgotność. Znacznie korzystniejsze – ze względu na szybkość osuszania jak też jego efektywność – jest zastosowanie jednej z metod sztucznych. Metody te będą polegać na odtworzeniu tzw. izolacji poziomej budowli – przerywają migrację wilgotności ku górze, dzięki czemu ułatwiają przebieg jej odparowywania.

Suszenie takimi metodami odbywa się w dużej mierze inwazyjnie (przykładowo metodami elektroosmozy czy promieniowania elektromagnetycznego), a również nieinwazyjnie – dla przykładu osuszacze powietrza, techniki kondensacyjne. Ściana schnie dzięki podwyższeniu temperatury do wewnątrz wnętrza (wykończenia wnętrz poznań) przy równoległym zapewnieniu należytej wentylacji.