Jakie zbiorniki są odpowiednie do przechowywania odpadów gazowych? Jakimi rzeczami muszą się odznaczać?

Każdy odpad musi być odpowiednio zutylizowany, mówi o tym ustawa. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, magazynowanie odpadów jest tymczasowym przetrzymywaniem lub gromadzeniem ich przed przetransportowaniem, odzyskiem lub zneutralizowaniem. Składowanie odpadów można podzielić na odpady stałe, do których należą te wielkogabarytowe, jak gruz budowlany, kolejną grupę reprezentują odpady płynne, a trzecią – na niej skupimy się w poniższym artykule – odpady gazowe.
Każdy odpad powinien być właściwie zutylizowany, tak jak mówi ustawa. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, magazynowanie śmieci jest tymczasowym przechowywaniem albo gromadzeniem ich przed przetransportowaniem, odzyskiem lub zneutralizowaniem. Składowanie odpadów można podzielić na odpady stałe, są to te wielkogabarytowe, jak gruz budowlany, drugą grupę reprezentują odpady ciekłe, a trzecią – na tej skupimy się w poniższym artykule – odpady gazowe.

Zbiornik ciśnieniowy

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Odpady tego rodzaju gromadzone są niezbyt często, a to z tego powodu, że produkuje się je w sposób nieprzerwany w procesie, który jest źródłem ich powstawania. Są więc ciągle wykorzystywane, neutralizowane i odprowadzane do atmosfery. Odpady gazowe trzeba natomiast magazynować wówczas, gdy nie możemy ich wyprowadzić bezpośrednio do otoczenia – w postaci, jakiej występują, natomiast w miejscu ich powstania nie istnieje właściwa instalacja do ich unieszkodliwiania. Do tego celu wykorzystuje się różnorakie zbiorniki.

Bardziej znane zbiorniki niskociśnieniowe -charakteryzują się tym, iż gazy, które się tam znajdują mają stale takie same ciśnienie, natomiast przestrzeń magazynowa może być zmienna. Kolejny typ, zbiorniki dzwonowe mają ruchome człony płaszcza, które złączone są teleskopowo jak i zamknięcie cieczowe – hydrauliczne. Prawdopodobne jest zwiększenie lub zmniejszanie przestrzeni do magazynowania w momencie zapełnienia lub opróżniania zbiornika. Powinny być one ogrzewane w zimie, ponieważ dolne zamknięcie i uszczelnianie stanowi ciecz. Zbiorniki typu membranowego wykorzystuje się do przechowywania niewielkich ilości odpadów gazowych. Takie zbiorniki posiadają kształt kuli, ich górna część jest dociażona dodatkowymi ciężarami. Mogą być łatwo przemieszczane i ustawiane w różnych miejscach.

W zbiornikach typu wysokociśnieniowego gazy przechowywane są przy stałej objętości oraz zmiennym ciśnieniu. Zbiorniki i pojemniki stacjonarne wykorzystywane są do gromadzenia niedużych ilości gazu. Do przechowywania większych ilości wykorzystywane są zbiorniki typu kulistego.

Zaciekawił Cię ten post? To świetnie, ponieważ oryginalny wpis (https://plastmer.com.pl/pl/home/) posiada zbliżone dane do omawianych.

Zbiorniki wysokociśnieniowe są wyposażone w specjalne zawory, zaś do ich napełniania używane są sprężarki. Magazyny podziemne nadają się do przechowywania dużych ilości odpadków gazowych. Mogą być zlokalizowane w wyrobiskach czy odwiertach od wód podziemnych. Położenie tego typu magazynu jest zależne od stabilności sejsmicznej danego miejsca.