Po co przeprowadza się periodyczne sprawdzanie instalacji technicznych budynków?

Ważną cechą każdego obiektu jest jego bardzo dobra forma, która daje możliwość bezproblemowe kwaterowanie. Stan techniczny każdego domu, czy to do użytku prywatnego, czy przeznaczonego przez przedsiębiorstwa, musi być tak bezpieczny, aby mieć pewność braku niebezpieczeństwa podczas wykorzystywania. Żeby nie przegapić momentu, w którym dom może już nieco odbiegać od standardów bezpieczeństwa, należy poddawać go okresowym przeglądom pod kątem technicznym.
Istotną cechą każdego obiektu jest jego nienaganna forma, co zapewnia bezproblemowe zamieszkiwanie. Stan techniczny każdego obiektu, czy to do użytku prywatnego, czy przeznaczonego przez przedsiębiorstwa, powinien być na tyle bezpieczny, żeby mieć pewność bezpieczeństwa użytkowania. Aby nie przeoczyć momentu, w którym obiekt może już nieco oddalać się od standardów bezpieczeństwa, powinno się poddawać go cyklicznym przeglądom pod kątem technicznym.

Instalacja w budynku

Autor: Armacell
Źródło: Armacell
Brak takiej przymusowej inspekcji może skutkować grzywną. (obsługa techniczna nieruchomości) Posiadacz nieruchomości (Royal – mieszkania koszalin) zgodnie z prawem ma obowiązek zagwarantowania bezpiecznego użytkowania obiektu, co oznacza tym samym zapewnienie odporności na wszystkie zjawiska pogodowe jak burze, trzęsienie ziemi, bardzo silne wiatry, pożary, zalania i tym podobne.

Najistotniejsze jest uodpornienie obiektów tak, aby instalacje techniczne budynków w takich uwarunkowaniach nie zagrażały życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu majątku, a także były zgodne z wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska. Z tego względu tak ważne jest, aby realizować cykliczne kontrole stanu technicznego instalacji. Co najmniej raz w roku trzeba skontrolować instalacje techniczne budynków typu: instalacje gazowe, instalacje łączy kominowych i wentylacyjnych, instalacje sprzyjające ochronie środowiska i inne instalacje narażone na niszczycielski wpływ warunków pogodowych.

Przyłącza elektryczne oraz piorunochrony muszą być skontrolowane raz na 5 lat, żeby sprawdzić stan techniczny zabezpieczeń, izolacji, kabli, uziemień i oprzyrządowania. Raz na 15 lat kontroli muszą być także poddane instalacje techniczne związane z elementami grzewczymi nieruchomości m.in. działanie kotłów i oprzyrządowania.

Oczywiście wszystkie wymienione kontrole mogą wykonywać jedynie osoby, które mają odpowiednie uprawnienia budowlane w uściślonej dziedzinie. Instalacje techniczne budynków wymagają dobrej znajomości sposobów ich funkcjonowania, aby można było stwierdzić, że z całą pewnością są one zabezpieczone, bez usterek i mogą funkcjonować bez zarzutu przez dalsze lata.

A więc, na przykład, inspekcję stanu technicznego urządzeń elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i chłodniczych mają możliwość wykonać osoby mające uprawnienia konieczne przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją sprzętów, instalacji oraz sieci elektrycznych i gazowych.