Przeciwieństwa w definicjach audytu jakości i inżyniera kontraktu. Co to jest, co je odróżnia, kiedy są potrzebne?

Przy wszystkich wielkich pracach budowlanych konieczny jest nadzór i zadbanie o właściwe realizowanie przedsięwzięcia. Aby mieć sposobność prawidłowego wykonania zadania musimy powziąć odpowiednie kroki.
Przy wszystkich wielkich pracach budowlanych konieczny jest dogląd i dbałość o poprawne wykonywanie przedsięwzięcia. Aby mieć możliwość bezbłędnego wykonania celu musimy powziąć odpowiednie działania.

kontrola

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com
Co to jest audyt jakości

Pojęcia audytu wywodzi się łacińskiego słowa auditio, oznaczającego „słuchanie”. Pierwotnie audytem była wyłącznie weryfikacja dokumentacji rachunkowej, w następnych czasach objął także menedżerowanie jakością. Audyt jakości to wszystkie zabiegi mające za zadanie sprawdzenie czy całość zamierzonych ustaleń jest skutecznie wykonywana, zgodnie prawomocnych norm. Jest to postępowanie metodyczne, niezawisłe i w jego wyniku ma pojawić się dowód na temat stopnia spełnienia założonych celów. Nie jest to kontrola, w skutek której mogą nastąpić kary w stosunku do załogi. Mają pomagać wykrywanie nieprawidłowości warunków w przedsiębiorstwie, dostarcza również szansę na udoskonalenie sprawności podejmowanych zadań. Osoba przeprowadzająca audyt jakości, w zupełnym przeciwieństwie niż inżynier kontraktu, nie ponosi winy za strefę wystawioną audytowi.

wylewanie betonu

Autor: Claus Rebler
Źródło: http://www.flickr.com

Czym się charakteryzuje inżynier kontraktu

Inżynier kontraktu to mimo pozorom nie jest tylko pojedyncza osoba, to sztab fachowców zajmujących się inwestycją budowlaną. Sfera obowiązków inżyniera kontraktu (przeczytaj na stronie) jest tak duży, że pojedyncza jednostka nie jest w stanie by zająć się wszystkimi celami. Podstawowe cele inżyniera kontraktu to kontrola (jesteśmy tutaj) nad ogółem dokumentacji, nadzór techniczny nad pracami budowlanymi i odpowiednią jakością ich realizacji.

Ponieważ omawiana funkcja weszła w życie kiedy nasze państwo przystąpiło do Unii Europejskiej, dlatego jej istotnym zadaniem jest weryfikacja poprawności zastosowania procedur wymaganych przez Unię Europejską, a także dopełnienie wszelkich czynności urzędowych. Często projekty przy których niezbędny jest inżynier kontraktu są współfinansowane przez Unię, więc udział inżyniera kontraktu to gwarancja, że wszystkie zadania zostaną wykonane terminowo, a ich tok będzie zgodny ten uprzednio zdefiniowany, ponad to mamy pewność, że z każdego momentu prac zostanie dostarczona właściwa dokumentacja. Wszystkie te zabiegi mają udoskonalić przebieg działań, a w finalnej części dać możliwość łatwego rozliczenia się z otrzymanej zapomogi.