Wieka dymowe i systemy oddymiania

Klapy dymowe służą do odprowadzania oparów i ciepła z gorejącego domu, trzymając drożność dróg ewakuacyjnych i pożarowych. Mechaniczne odblokowanie skrzydła okna do kąta 90° w stosunku do futryny gwarantuje osiągnięcie perfekcyjnego rozwiania dymu i ciepła z wyjść ewakuacyjnych.
Klapy dymowe służą do odprowadzania dymu i ciepła z gorejącego budynku, utrzymując drożność dróg ewakuacyjnych i pożarowych. Automatyczne odbezpieczenie skrzydła okna do kąta 90° względem ościeżnicy umożliwia zrealizowanie perfekcyjnego rozproszenia dymu i ciepła z wyjść ewakuacyjnych.

Zasadniczymi detalami klap dymowych jest okno oddymiające, zaopatrzone w deflektor wiatrowy, oraz pakiet układu kierowania – dowiedz się więcej. W trakcie ognia, przy grawitacyjnym układzie odprowadzania dymu i gorąca, czynne pozostają otwory oddymiające w fasadach, lub w dachach budynku. Przez przepusty oddymiające, na zewnątrz domu wydostają się trujące gazy, dym i płonące powietrze. W ten sposób drogi ewakuacyjne realizują swą rzeczywistą rolę w całościowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.

okna oddymiające

Autor: D+H
Źródło: D+H
System oddymiania oswobodzony pozostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania, bądź zewnętrznych instrumentów wyzwalających. Kompletem systemu oddymiania zawiaduje centrala – w serwisie – – . Ażeby usprawnić normalny ciąg, wykorzystuje się w spodnich częściach budynku pomocnicze odbezpieczone części, doprowadzające ożywcze powietrze – aleklima.pl/klimatyzatory/klimatyzatory-mitsubishi -.
Dla zainicjowania efektywnej ewakuacji ludności, nader spore znaczenie ma trwanie otwarcia klap dymowych i okien w wysokiej części domu, również urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz (np. okien napowietrzających). Elektrycznie sterowane narzędzia do odprowadzania dymu i gorąca, mają szansę też służyć do dziennej, naturalnej wentylacji wnętrz.
oddymianie

Autor: D+H
Źródło: D+H
Impuls elektryczny dostarcza najlepszy poziom bezpieczeństwa i komfortu, a zupełny system oddymiania o napędzie elektrycznym charakteryzuje prędkie automatyczne aktywowanie przez czujki pożarowe, porządny monitoring, perfekcyjne zintegrowanie z innymi układami obiektu, komfortowa wentylacja, bez nadzwyczajnych wydatków.
W kompletnym systemie oddymiania, poszczególne jego moduły złączone są ze sobą i współpracują wspólnie w sposób zapewniający niezawodną lustrację kompletnego układu w obiekcie.

Osobne składniki systemu oddymiania łączone są z najwyższą dokładnością. Najistotniejsza jest ich zgodność z drugimi składnikami układu.