Wodomierze to sprzęty do mierzenia zużywanej wody

Wodomierze to urządzenia służące do pomiaru i rejestrowania objętości przepływającej wody w instalacji. Liczniki mierzące przepływ wody muszą być zamontowane na przyłączu który doprowadza wodę do domu. Służą do rozliczeń pomiędzy dostawcą wody a właścicielem posiadłości. W budynkach wielorodzinnych wspomagają monitorować zużycie wody i opłacać wyłącznie za siebie.
Wodomierze to sprzęty służące do pomiaru i rejestrowania objętości przepływającej wody w instalacji. Liczniki mierzące przepływaną wodę powinny być zainstalowane na przyłączu który doprowadza wodę do budynku. Służą do rozrachunków między dostawcą wody a właścicielem nieruchomości. W budynkach wielorodzinnych wspomagają kontrolować zużywanie wody i płacić jedynie za siebie.

licznik wody

Autor: Michael Pereckas
Źródło: http://www.flickr.com

Wodomierze przykładowo takie jak: www.bmeters.pl/pl/wodomierze_i_liczniki_wody/245/, muszą posiadać atest Głównego Urzędu Miar. Wszystkie jego części pracujące w wodzie powinny posiadać atest który dopuszcza je do kontaktu z wodą pitną. Muszą być także sporządzone z tworzyw odpornych na korozję i niepogarszających jakości wody. Oznaczenia licznika są odczytywane co dwa, bądź trzy miesiące. Z czasem precyzja pomiarowa wodomierza zwykle się pogarsza. W związku z tym co parę lat trzeba sprawdzać sprawność wodomierza i kolejny raz go legalizować, wodomierze do wody ciepłej co cztery lata, a do zimnej co pięć lat. Usługę tę pełnią pracownicy lokalnego zakładu wodociągów, albo serwisu warsztatu, który wyprodukował wodomierz Zasadniczym kłopotem przy odczycie wodomierzy zamontowanych u mieszkańców w budynkach wielorodzinnych jest brak dostępu do nich. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest odczyt radiowy. Dużym atutem dla lokatorów jest to, że odczyt stanów zużycia wody odbywa się bez konieczności wejścia do wnętrz mieszkalnych w umownym terminie, w krótkim czasie, a uzyskane dane mogą być wyeksportowane do formatu pliku csv, tym samym obniżone są koszty odczytów i przygotowywania baz danych. Nadzwyczajnym ułatwieniem jest odczyt danych z przyrządów zainstalowanych w miejscach trudno dostępnych.

zużycie wody

Źródło: http://www.morguefile.com/

Program bezprzewodowy dalekiego odczytu bazuje na wskazaniach wodomierza urządzonego w element impulsujący. Podzespół bezprzewodowy oblicza cykle które pokazują wodomierze i przekazuje dane – www.bmeters.pl/pl/zdalny_odczyt_wodomierzy/182/. Wielkość ta jest magazynowana w pamięci elementu radiowego. Tak nagromadzone odczyty do pliku są emitowane do programu informatycznego. Na ich bazie, na komputerze stacjonarnym w zakładzie, są przedstawiane faktury sprzedaży, a później roznoszone są, albo przesyłane do klientów.