Wspólnota mieszkaniowa – modele administrowania i rodzaje jej organizacji

Tam, gdzie istnieje skupisko bloków, tam na pewno istnieje również coś takiego, jak wspólnota mieszkaniowa. Jest to na pewno związane z tym, iż nie wymyślono znakomitszego sposobu na zarządzanie wspólnotami. Jak przede wszystkim dobrze prowadzić wspólnotę mieszkaniową? Zasadniczo o modelu prowadzenia wspólnotą wybierają jej właściciele.
Tam, gdzie jest skupisko wieżowców, tam z pewnością jest też coś takiego, jak wspólnota mieszkaniowa. Jest to zapewne spowodowane tym, iż nie wymyślono znakomitszego modelu na zarządzanie wspólnotami. Jak w ogóle dobrze zarządzać wspólnotę mieszkaniową? W zasadzie o modelu prowadzenia wspólnotą decydują jej właściciele.

Wybierają oni sposób zarządzania z pośród kilku rodzajów zarządzania. Każdy właściciel lokal w jakiejś wspólnocie, czy ma ochotę czy nie – zostaje jej członkiem oraz musi dopasować się do reguł w niej panujących. Członek wspólnoty zostaje jej elementem w chwili, gdy wpisze się w księgi wieczyste, tak warunkuje to polskie prawo. Wspólnota zawiązuję się już wtedy, gdy w konkretnym budynku istnieją nawet dwóch właścicieli, może to być na przykład deweloper i nabywca.

Wyróżnić da się dwa rodzaje wspólnoty.

Blok mieszkalny

Autor: Eli Christman
Źródło: http://www.flickr.com

Pierwsza z nich to wspólnota mała, czyli stworzona maksymalnie z siedmiu lokali, następna wyszczególniana wspólnota to wspólnota większa, czyli składająca się z więcej niż ośmiu mieszkań. To, jakie zasady są obowiązujące w danej wspólnocie zależne jest głównie od modelu owej wspólnoty. Duże wspólnoty podlegają ustawie o własności lokali, natomiast małe wspólnoty powinny podlegać regulaminom z kodeksu cywilnego.

Jeżeli chcesz zobaczyć coś faktycznie niezwykle ciekawego, sprawdź treść (https://biuroinwest.pl/) tej strony a z pewnością nie pożałujesz.

Jednakże w zakresie tych małych wspólnot mogą one zdecydować, iż wolą ustawę o własności lokali i to jej przepisy będą stosować. O tym też na . Wszystkie postanowienia uchwalane są przez głosowanie, na ustalanych spotkaniach wspólnoty, lub poprzez zbieranie głosów personalnie w każdego mieszkańca.

By wspólnota miała sposobność dobrze funkcjonować, musi posiadać nie wyłącznie dobrego administratora, ale także specjalistę od takich aspektów, jak rozliczanie wspólnot mieszkaniowych (przykład). Polecana księgowa, która jest profesjonalistką z pewnością będzie rewelacyjnym ulokowaniem aspektów finansowych oraz formalnych. Z kolei, żeby zdecydować się na dobrego gospodarza wspólnota ma parę możliwości do wyboru: zarząd wspólnoty da się wybrać, można też własny typ zarządzania Wspólnotą, lub zarządzanie wspólnotą da się powierzyć na obcą firmę. Jeżeli jednakże] [wybiera się tą ostatnią opcję, należy wziąć pod uwagę, czy konkretna firma ma konkretne licencje do administrowania wspólnotami.