Wykorzystanie geodezji. Poczytaj najważniejsze informacje

Geodezja to dyscyplina badawcza mająca zauważalne znaczenie w przynajmniej kilku płaszczyznach życia i gospodarki. Praca geologa opiera się na planowaniu i wykonywaniu pomiarów i obliczeń geodezyjnych, tworzeniu zestawień wyników, monitorowaniu zmian oraz pozostałych działaniach z dziedziny geodezji i kartografii.
Geodezja to dział nauki mający ogromne znaczenie w co najmniej paru strefach życia i gospodarki. Działalność geologa opiera się na planowaniu i realizacji pomiarów i obliczeń geodezyjnych, tworzeniu zestawień wyników, aktualizacji danych oraz pozostałych działaniach z dziedziny geodezji i kartografii.

pomiar

Autor: Zakład Usług Inżynierskich APEKS
Źródło: Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o.

Geodezja zajmuje się określaniem kształtu i wymiarów Ziemi, opisywaniem jej powierzchni, złóż i infrastruktury podziemnej, wytyczaniem określonych obszarów czy monitorowaniem przestrzennego zagospodarowania określonego terenu. Zawód geodety ma w związku z tym spore znaczenie również poza zagadnieniami samej nauki. Wyniki badań geodety mają zastosowanie w szczególności w budownictwie, tak realizowanym w ramach inwestycji państwowych jak i prywatnych. Tak planowanie, projektowanie jak i budowa budynku wymaga precyzyjnego określenia planów terenu (w tym wysokościowych) a na następnej kolejności wytyczenia gotowego projektu na określonym obszarze. Na koniec ważne jest sprawdzenie przez geodetę zgodności z wytycznymi wykonanego projektu.

Szukasz kolejnego wpisu na rozpatrywany w tym miejscu problem? Jeśli tak, to ten wyczerpujący artykuł z całą pewnością także uznasz za zajmujący.

Rozwój informatyki i rozwiązań technicznych z nią powiązanych udostępnił dodatkowe, nowe szanse w geodezji i nie chodzi tu o możliwość wpisania w wyszukiwarkę Google hasła „geodezja we Wrocławiu”, ale raczej o rozwój technologii pomiaru oraz systemów informacji przestrzennej.

Tak jak każda nauka również geodezja ma swoje osiągnięcia i odkrycia. Przykładem takiego osiągnięcia w Polsce w zakresie technologii geodezji jest uruchomiony w 2008 roku przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii system ASG-EUPOS.

Jeśli uważasz, że omawiany tu wpis jest wartościowy oraz poszukujesz czegoś pokrewnego, to kliknij jeszcze ten odnośnik, a odnajdziesz więcej informacji producent kruszyw drogowych.

Daje on szansę wyznaczyć w czasie rzeczywistym, z dokładnością do kilku centymetrów miejsca położenia obiektów na danym obszarze w oparciu o obserwacje satelitarne systemów nawigacyjnych.

Z informacji w zakresie norm prawnych dotyczących geodezji jednym z najnowszych rozporządzeń jest to z 9 listopada 2011 roku uszczegóławiające standardy techniczne praktycznych aspektów pomiarów geodezyjnych. Omówione są zagadnienia indeksowania i podziałów gruntów i nieruchomości, katalogowania sieci uzbrojenia terenu, postępowań sądowych, zagospodarowania terenu i pomiarów niezbędnych podczas realizacji projektów budowlanych.

Więcej informacji oraz oferty usług można znaleźć na stronie Geopoint – wrocławscy geodeci.


Wyświetl większą mapę