Zastosowanie stali

Stal Hardox stanowi innowacyjną generację tworzyw, których cechy zdobywane w toku ogromnie skomplikowanego procesu produkcyjnego (m.in. trwałość na zniszczenie ścierne) winny być wykorzystywane po uprzednim, gruntownym zidentyfikowaniu ich zachowań eksploatacyjnych w prawdziwych warunkach użytku.
Stal Hardox stanowi oryginalną generację tworzyw, jakich przymioty uzyskiwane w przebiegu bardzo zawiłego postępowania produkcyjnego (m.in. odporność na zniszczenie ścierne) winny być używane po ówczesnym, gruntownym poznaniu ich zachowań eksploatacyjnych w rzeczywistych założeniach użytku.

blacha

Autor: Mark Gaw
Źródło: http://www.flickr.com
Stal Hardox całkowicie przydaje się do złączenia przy użyciu każdej konwencjonalnej procedury złączenia wykorzystywanej do połączenia stali typowych i wysoko wytrzymałych, może także być obrabiana typowymi obrabiarkami np. frezowanie, wiercenie, toczenie, walcowanie. Cechy te spowodowały że stal Hardox stała się niezwykle głośną stalą trudno ścieralną na świecie . Są surowcami o ogromnie porządnej spawalności. Połączenia spawane demonstrują solidność wyższą aniżeli trwałość stali. Jest to najlepsza stal w wypadku użyć, które powinny stawić czoła najtrudniejszym potrzebom. Stal Hardox jest używana we wszystkich sektorach przemysłu. Blachy Hardox 500 cechują się wielką trwałością na ścieranie, także, w odróżnieniu od konkurencji, wysoką trwałością na obciążenie udarowe. Blach Hardox 500 to najczęściej wykorzystywana stal kolano hamburskie wymiary trudno ścieralna do produkcji lemieszy, tafli udarowych, w kruszarkach i wykładzin w betoniarkach. Są surowcami o bardzo właściwej spawalności. Spojenia spawane przejawiają solidność lepszą niż trwałość stali.odwiedź serwis tynk dekoracyjny cena tynk dekoracyjny cenaBlachy Hardox 500 są używane w górnictwie podziemnym, kopalniach odkrywkowych, żwirowniach, oraz przemyśle recyklingowym.

stal

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

We wszystkich przesiewaczach w najwyższym stopniu eksploatującym się detalem są sitka, które narażone są na ścieranie, uderzenia, także pękanie. Blacha Hardox 500 dopełnia każde warunki, żeby wydłużyć trwanie owego wyrobu pracującego w nader uciążliwych warunkach obciążeniowych. Wykorzystanie Blachy Hardox 500 w wytwórczości przedłuża etap istnienia artykułu nawet czterokrotnie w stosunku do modułu wykonanego z tradycyjnej stali- szczegóły. Opcja blach trudno ścieralnych ma wielkie korzyści dla wiedzionej aktywności produkcyjnej, zezwala na maksymalne zmniejszenie zużycia sprzętu i maszyn, podwyższając wydajność wiedzionych prac.